fbpx

INTEGRITETSPOLICY

VI VÄRNAR OM DINA PERSONUPPGIFTER

COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY
På vår webbplats använder vi cookies (kakor) och andra liknande tekniker. Du kan själv välja om du vill tillåta
att vår webbplats placerar cookies på din dator eller inte. Du kan ändra dina val när som helst.
Nedan kan du även läsa om våra regler för hur vi hanterar dina uppgifter enligt GDPR.

Cookiepolicy soultrainstockholm.se
soultrainstockholm.se använder så kallade cookies för att kunna utveckla och optimera webbplatsens
funktioner och ha möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Syftet är att
innehållet ska bli mer relevant och förenkla för dig som besökare.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats.
Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras tills du själv, eller
servern som sänt dem, raderar dem. Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din
webbläsare.

Vi använder cookies på soultrainstockholm.se för att kunna:

• se information som besöksstatistik
• se vilka operativsystem som används
• se vilka webbläsare som används
• se hur webbplatsen används av våra besökare

Som besökare på soultrainstockholm.se har du möjlighet att hindra användningen av cookies.

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå.
Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på
webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och
avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär
även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av soultrainstockholm.se som det är tänkt.

Tredjepartscookies
Vi använder tredjepartscookies på vår webbplats. Tredjepartscookies placeras av någon annan än den som
ansvarar för webbplatsen, i det här fallet alltså av ett annat företag än Soul Train Stockholm.

Soul Train Stockholm använder sig av externa plattformar för att kommunicera digitalt, dessa innefattar bland
annat Facebook, Google Marketing Platform och Google Ads. Plattformarna använder sig av både första- och
tredjepartscookies samt liknande tekniker för att annonsera och följa upp resultatet av annonseringen.

En tredjepartscookie kan användas av flera webbplatser för att förstå och följa hur du surfar mellan olika
webbplatser. soultrainstockholm.se får information från dessa cookies men informationen kan också användas
för andra syften som bestäms av tredje part. Tredjepartscookies som finns på vår webbplats omfattas av
respektive tredjeparts integritetspolicy. Läs gärna dessa för att förstå vilka övriga syften informationen kan
användas till.

Integritetspolicy soultrainstockholm.se
Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska vara säker på att vi hanterar dina personliga uppgifter
på ett ansvarsfullt sätt. I den här integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar
personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på
soultrainstockholm.se och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa
igenom texten noga. Genom att använda soultrainstockholm.se accepterar du vår integritetspolicy och vår
behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på
info@soultrainstockholm.se

Vilken information samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när
du besöker vår hemsida eller är i kontakt med soultrainstockholm.se på annat sätt, som till exempel anmälan
till nyhetsbrev, bordsbokning eller via kontaktformulär. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på
hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

• Person- och kontaktinformation som namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och postadress
• Enhetsinformation som IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?
Det huvudsakliga syftet med den personuppgiftsbehandling som soultrainstockholm.se utför är att
tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva
samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är för att ge dig det vi har lovat eller för att kunna
erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

soultrainstockholm.se behandlar personuppgifter för följande ändamål, baserat på följande lagliga grunder:
Ändamål med behandlingen – Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig – kursiv text)

• För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter – Uppfylla åtaganden vi
har gentemot dig
• För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster – För att kunna
hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event
• För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig – För utskick av
erbjudanden och marknadsföring
• Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?
När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för
att tillgodose vårt berättigade intresse, till exempel att kunna erbjuda dig bättre information om våra event och
produkter. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på ett event. Ytterligare ett berättigat
intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi
analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig
service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den
lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av
soultrainstockholm.se behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina
personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
soultrainstockholm.se säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina
personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda
tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är
kategori av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.
• Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och
tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och
kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
soultrainstockholm.se och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina
personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra
leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras av soultrainstockholm.se under den tid det är nödvändigt för de ändamål som
specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra
avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

soultrainstockholm.se gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. soultrainstockholm.se vidtar även
rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra
sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför
har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

• Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och
verifiera den informationen vi har om dig.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
• Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att
uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade på
grund av en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa
raderas.
• Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa
direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en
intresseavvägning (berättigat intresse).
• För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du
möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter
en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen
som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.
• Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke
från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett
maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter
som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till
dataportabilitet.
• Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina
personuppgifter för det ändamålet.
• Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
• Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är
korrekta.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du
välja att inte bli kontaktad via e-post eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick,
exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta
oss och begära begränsning i kommunikationskanalerna som vi använder.
Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer
vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader kopplade till denna begäran. Det kan också
hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Har du klagomål?
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa
till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss
och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Kontaktuppgifter till soultrainstockholm.se
Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter
kopplade till hanteringen av personuppgifter? Kontakta oss gärna.
info@soultrainstockholm.se

info@soultrainstockholm.se
Facebook I Instagram

Privacy Policy

Soul Train Stockholm © 2020 - Alla rättigheter reserverade